Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜRBÜZ GÜNER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi KADİR GÜRBÜZ GÜNER

T: (0282) 250 2167

M kguner@nku.edu.tr

W kguner.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2005-2015
Tez: Çeşitli aromatik bitkilerin, meyve kurutmada küf-maya gelişimi, fonksiyonel ve duyusal özeliklere etkileri (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Farklı kaplama materyali kullanılarak üretilen tavuk nuggetlerin kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma (2005)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2016-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2005-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Tahıl Teknolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DURAKLI VELİOĞLU S., GÜNER K. G., VELİOĞLU H. M., Çelikyurt G., The use of hazelnut testa in bakery products, JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURAL FACULTY, vol. 14, pp. 127-139, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM
2. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., YILMAZ İ., ARICI M., GÜNER K. G., APAYDIN D., DÜLGER G. Ç., AY O., ERSÖZ B., ÇOTRA Y., TAŞAN M., Pirinç kepeği yağlarının fiziko-kimyasal özellikleri ve oksidatif stabilitelerinin belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 14, pp. 93-102, 2017.
Özgün Makale CABI DOAJ EBSCO INDEX COPERNICUS
3. Maribel O. M., DAĞLIOĞLU O., GÜNER K. G., GEÇGEL Ü., Senay S., Analysis of the Fatty Acids and Phenolic Compounds in a Cereal-Based Fermented Food (Tarhana), Food and Nutrition Sciences, vol. 5, pp. 1177-1184, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
4. Şenay Ş., M. O. M., O. D., K. G. G., Ü. G., Physicochemical Properties of Starch from a Cereal-Based Fermented Food (Tarhana), Journal of Nutrition & Food Sciences, vol. 4, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. GÜNER K. G., Tavuk Eti Ürünleri, Hasad Gıda, ss. 12-17, 2006.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZDİNÇ N., VELİOĞLU H. M., GÜNER K. G., Çağımızda Gıda Alerjileri, 2.Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi (13.12.2017-14.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. BAYTUR S., GÜNER K. G., VELİOĞLU H. M., Geleneksel Antalya Mutfağı ve Turizme Tanıtımı, 2.Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi (13.12.2017-14.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. Özdinç N., DURAKLI VELİOĞLU S., GÜNER K. G., Gıdalarda Mikrobiyal Bozulmanın Hızlı Tespiti: Yeni Yaklaşımlar, II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi (13.12.2017-14.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. DURAKLI VELİOĞLU S., GÜNER K. G., Acrylamide risk in bakery products, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress. (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
5. TIRPANCI SİVRİ G., DURAKLI VELİOĞLU S., GÜNER K. G., VELİOĞLU H. M., Nutraceutical properties of Black Elderberry (Sambucus nigra L.). ,, 2nd International Balkan Agricultural Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
6. Uysal Seçkin G., gülcü m., GÜNER K. G., Reseach of the production the semi-dried cherry, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
7. GÜNER K. G., VELİOĞLU H. M., Novel methods for quality analysis of essential oils produced as food supplement, Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
8. GÜNER K. G., DAĞLIOĞLU O., The Usage Potential of Different Medicinal Plants as Antifungal Preservative in Fruit Drying, International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
9. TIRPANCI SİVRİ G., DURAKLI VELİOĞLU S., GÜNER K. G., Physico-chemical properties of goji berry and its health benefits, 1st International congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healty Life” (IMAPCON’17) (09.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
10. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., YILMAZ İ., ARICI M., GÜNER K. G., APAYDIN D., DÜLGER G. Ç., Ay O. ., Ersöz B., Çotra Y., TAŞAN M., Determination of Physicochemical Properties and Oxidative Stability of Rice Bran Oils in Different Rice Varieties, 14th Euro Fed Lipid Congress (18.09.2016-21.09.2016).
Poster
11. GÜNER K. G., ÇEŞİTLİ AROMATİK BİTKİLERİN, MEYVE KURUTMADA KÜF-MAYA GELİŞİMİ, FONKSİYONEL VE DUYUSAL ÖZELİKLERE ETKİLERİ, IV. uluslararası gıda ar-ge proje pazarı (24.05.2016-24.05.2016).
Poster
12. DURAKLI VELİOĞLU S., GÜNER K. G., VELİOĞLU H. M., çelikyurt g., Sensory Evaluation and Total Phenolic Content of Cakes Enriched With Hazelnut Testa, 15th International Cereal and Bread Congress (ICC) (18.04.2016-21.04.2016).
Poster
13. GÜNER K. G., ÇEŞİTLİ AROMATİK BİTKİLERİN, MEYVE KURUTMADA KÜF-MAYA GELİŞİMİ, FONKSİYONEL VE DUYUSAL ÖZELİKLERE ETKİLERİ, IV. uluslararası gıda ar-ge proje pazarı (24.01.2016-).
Poster
14. GÜNER K. G., ÇEŞİTLİ AROMATİK BİTKİLERİN, MEYVE KURUTMADA KÜF-MAYA GELİŞİMİ, FONKSİYONEL VE DUYUSAL ÖZELİKLERE ETKİLERİ, IV. uluslararası gıda ar-ge proje pazarı (24.01.2016-).
Poster
15. DAĞLIOĞLU O., GEÇGEL Ü., GÜNER K. G., TOKER Ö. S., Reduction of Salt as an Ancient Ingredient in Processed Foods, The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
16. DURAKLI VELİOĞLU S., Duygu B., GÜNER K. G., Use of Stevia in Production of Low Calorie Jams, The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
17. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., DÜLGER G. Ç., GÜNER K. G., Fatty Acid Composition and Nutritional Value of Wheat Germ Oil, 2nd International Congress on Food Technology (05.11.2014-07.11.2014).
Poster
18. DAĞLIOĞLU O., GÜNER K. G., Influence of salt reduction on dough processing and final quality of bread, 2nd International Congress on Food Technology (05.11.2014-07.11.2014).
Poster
19. Şenay Ş., M. O. M., O. D., K. G. G., Ü. G., Fatty Acid Composition of Home-made Tarhana Samples Produced in Thrace Region, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
20. Şenay Ş., M. O. M., O. D., K. G. G., Ü. G., Physicochemical Properties of Starch from Tarhana, a Cereal Based Traditional Turkish Food (Oral Presentation), The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
21. DAĞLIOĞLU O., GEÇGEL Ü., GÜNER K. G., Some Quality Properties of Sesame Seeds as the Main Ingredient of Tahina Helva Production, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
22. Mehmet G., K. G. G., Usage of some medical herbs in aromatized grape juice production, 2nd International ISEKI Food Conference (31.08.2011-02.09.2011).
Poster
23. Kadir G. G., S. D. V., Using hazelnut testa in bread and cookie production, 2nd International ISEKI Food Conference (31.08.2011-02.09.2011).
Poster
24. Kadir G. G., O. D., Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeklerinin Mikroflorası, THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON "TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS" (15.04.2010-17.04.2010).
Poster
25. Fatma C., K. G. G., Kırklareli Yöresinde Geleneksel Olarak Üretilen Kahvaltılık Bir Ürün: Kokulu Tuz, THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON "TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS" (15.04.2010-17.04.2010).
Poster
26. Serap D. V., K. G. G., G. Ç., F. D., Total Phenolic Content of Tarhana Produced in Thrace Region, The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Poster
27. Hasan M. V., K. G. G., S. D. V., A. Ş. D., G. Ç., T. G., M. D., Mobile Science Centre in Turkey (Oral Presentation), 1th International ISEKI_Food Conference (10.09.2008-12.09.2008).
Özet bildiri
28. Kadir G. G., S. D. V., A. Ş. D., H. M. V., G. Ç., T. G., M. D., Nutrition Behaviour of School Children as Consumers Living in City Center and the Rural Areas of Tekirdag City, 1th International ISEKI_Food Conference, Book of Abstracts (10.09.2008-12.09.2008).
Poster
29. Kadir G. G., İ. Y., A Study on Determination of Quality Characteristics of Chicken Nuggets Produced With Various Coating Materials, 5th International Congress on Food Technology. Proceedings Vol.2 (09.03.2007-11.03.2007).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜNER K. G., Bezgin T., Aromatik Bitkiler ve Gıdalarda Doğal Koruyucu Olarak Kullanım Olanakları, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Poster
2. DEMİRCİ A. Ş., GÜNER K. G., gülcü m., PALABIYIK İ., Atık Ekmeklerden Biyoetanol Üretimi, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Sözlü Bildiri
3. GÜNER K. G., bezgin t., Gıdalarda Kullanılan Kimyasal Koruyucuların Sağlık ile İlişkisi ve Tüketici Yaklaşımları, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Poster
4. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., GÜNER K. G., şinik h., Unlu Mamuller Sektöründe Enzim Uygulamaları, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Poster
5. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., GÜNER K. G., DÜLGER G. Ç., elif k., ENZİMATİK VE SOĞUK PRES TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN BUĞDAY RUŞEYMİ YAĞININ BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, YABİTED 2. Bitkisel yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
6. GEÇGEL Ü., DAĞLIOĞLU O., GÜNER K. G., DÜLGER G. Ç., ay o., SOĞUK PRES YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN MISIR ÖZÜ YAĞININ BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE YAĞ ASİTLERİ BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ, YABİTED 2. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Poster
7. Kadir G. G., O. D., Fırın Ürünlerinde Renk Oluşumu ve Etkileri, Türkiye 11. Gıda Kongresi (10.10.2012-12.10.2012).
Poster
8. Kadir G. G., O. D., Tahıl β-Glukanları, Türkiye 11. Gıda Kongresi (10.10.2012-12.10.2012).
Poster
9. GÜLCÜ M., UYSAL SEÇKİN G., DEMİRCİ A. Ş., GÜNER K. G., Pasif Modifiye Atmosfer Paketleme Yöntemiyle Asma Yaprağı Muhafazası, 3. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU (10.05.2012-12.05.2012).
Poster
10. A. Ş. D., K. G. G., Işınlama ve Gıda Güvenliği, Türkiye 10. Gıda Kongresi (21.05.2008-23.05.2008).
Poster
11. Kadir G. G., O. D., Ksilinaz Enziminin Ekmek Yapımında Kullanımı, Türkiye 10. Gıda Kongresi (21.05.2008-23.05.2008).
Poster
12. Mehmet D., A. Ş. D., K. G. G., Siyah Üzüm: Zengin Besin İçeriği ve Sağlık Açısından Önemi, Türkiye 10. Gıda Kongresi (21.05.2008-23.05.2008).
Poster
13. Kadir G. G., O. D., Olgunlaşmamış Tahılların Gıda Amaçlı Kullanımı, Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi (07.09.2006-08.09.2006).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Agriculture - Food Science andTechnology., Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBİM, DOAJ, CiteFactor
2. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Farklı çeltik çeşitlerine ait pirinç kepeği yağlarının bazı fiziko-kimyasal özellikleri ile oksidatif stabilitelerinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 29.04.2013-23.10.2015.
2. Çeşitli Tıbbi Bitkilerin, Meyve Kurutmada Antifungal Koruyucu Olarak Kullanım Olanakları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2008-24.02.2015.
3. Gezici Bilim Merkezi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2007-28.02.2009.